NYHETER
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Gefle Gymnastikförening
Glädje, Glöd & Framgång

Dokument till årsmötet 2024

Här finns dokumenten för årsmötet 24 Mars kl. 18.00

 
Årsmöte hålls enligt stadgarna före utgången av mars månad, kallelse och föredragningslista läggs upp här senast 3 veckor före mötet. 
 
 
Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen
ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.
 
För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:
• Medlemmar som inte fyllt 15 företräds av närvarande vårdnadshavare vid omröstning.
• Medlemskap är beviljat och medlemsavgift är betald minst tre månader före årsmötet
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
 
Kallelse årsmöte 2024
  Inbjudan till Årsmöte Gefle Gymnastikförening 2024

Plats: Gymnastikens Hus, Utmarksvägen 1B, Gävle

Datum: 24 mars 2024

Tid: 18.00


Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan årsmötet och skickas till styrelsen@geflegymnastik.se.

Ytterligare material kommer finnas tillgängligt senast en vecka före mötet på hemsidan, Om föreningen/Årsmöte


Vill du vara med och påverka ? 
Vi söker nya styrelsemedlemmar. Känner du att du vill vara med och utveckla Gefle Gymnastikförening framåt ?
Hör gärna av dig till valberedningen Oberg.caroline@gmail.com

 

Dagordning - Årsmöte 24 Mars 2024

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 11. Val av
 12. a)  föreningens ordförande för en tid av ett år;
 13. b)  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; samt eventuella fyllnadsval av fasta ledamöter. 
 14. c)  två suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
 15. d)  2 revisorer jämte en suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
 16. e)  3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande. 

 Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller innan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.


Valberedningens förslag till Årsmöte 24 Mars 2024

Ordförande 1 år

Omval 1 år Johanna Berg

 

Ledamöter 2023-2024

Sittande - Maria Lövquist

Sittande - Hanna Norling

Sittande - Caroline Eriksson

Sittande - Henrik Ljung 

Fyllnadsval - Martin Asplund

 

Ledamöter 2024-2025

Omval - Maria Lövquist

Omval - Lina Klang

Omval - Linda Gustafsson

Nyval -  Emelie Graumann

 

Suppleanter 2024

Omval 1 år - Therese Lennholm 

Omval 1 år -  David Johansson

 

Revisorer 2024

Omval 1 år - Claes-Håkan Jansson

Omval 1 år - Helena Wijk Sellén

 

Revisorssuppleant

Vakant

Dokument till Årsmötet 2023

Här finns dokumenten för årsmötet 19 Mars kl. 19.00

 
Årsmöte hålls enligt stadgarna före utgången av mars månad, kallelse och föredragningslista läggs upp här senast 3 veckor före mötet. 
 
 
Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen
ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.
 
För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:
• Medlemmar som inte fyllt 15 företräds av närvarande vårdnadshavare vid omröstning.
• Medlemskap är beviljat och medlemsavgift är betald minst tre månader före årsmötet
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
 
Valberedningens förslag

Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigande medlemmar sitt förslag. 

 
Som medlem i föreningen har man rätt att inkomma med kandidater till styrelsen. Kontakta Valberedningens om du vill nominera någon eller om du själv är intresserad!
 
Valberedningens förslag till årsmötet 19 Mars 2023
 
Ordförande   
Johanna Berg - Omval 1 år

 

Ledamöter 2022-2023

Maria Lövquist - Sittande 1 år

Lina Klang - Sittande 1 år

Jakob Westerlund - Sittande 1 år

Linda Gustafsson - Sittande 1 år


Ledamöter 2023-2024

Hanna Norling - Omval  2 år

Caroline Eriksson - Omval  2 år

Henrik Ljung - Omval  2 år 

John Burevi - Omval  2 år

 

Suppleanter 

Therese Lennholm - Sittande 1 år

David Johannson - Nyval 1 år 

 

Revisorer 2023

Claes-Håkan Jansson - Sittande 1 år

Helena Wijk Sellén - Nyval 1 år 

 

Revisorssuppleant

Vakant - Omval 1 år

 

Valberedning 2023

Caroline Öberg (ordförande) - Omval 1 år

Sarah Larsson  - Nyval 1 år
Josefina Hllström - Nyval 1 år

 

 

 
 
 
Anmäl dig här
Sociala medier
Våra Sponsorer